12.8.06

LA GLORO

Gloro al Dio en la supera alto
Kaj sur la tero paco al homoj de bonvolo.
Ni laŭdas vin, ni benas vin, ni adoras vin, ni glorigas vin,
Dankon ni donas al vi pro granda gloro via,
Sinjoro Dio, Reĝo ĉiela,
Dio la Patro ĉiopova.
Sinjoro Filo solenaskita, Jesuo Kristo,
Sinjoro Dio, Ŝafido de Dio,
Filo de la Patro
Kiu forprenas la pekojn de la mondo,
Kompatu nin;
Kiu forprenas la pekojn de la mondo,
Ricevu preĝon nian.
Vi, kiu sidas al desktre de la Patro
Kompatu nin.
Ĉar vi sole estas Sankta
Vi sole estas Sinjoro,
Vi sole la Plejaltulo, Jesuo Kristo
Kun Sankta Spirito en la gloro de Dio la Patro
Amen.

LA KREDO DE LA APOSTOLOJ

Mi kredas en Dio la Patro ĉiopova
Kreinto de la ĉielo kaj la tero
Kaj en Jesuo Kristo,
Filo lia sola, Sinjoro nia,
Kiu estis koncipita de la Spirito Sankta
Naskita de MariaVirgulino,
Suferis sub Pontio Pilato,
Estis krucumita, mortis kaj estis entombigita,
Malsupreniris al infero
Trian tagon releviĝis el la mortintoj,
Supreniris al la ĉielo,
Sidas dekstre de Dio la Patro ĉiopova
De kie li venos por juĝi la vivantojn kaj mortintojn.
Mi kredas en la Spirito Sankta,
Sanktan Eklezion katolikan,
Komunion de saktuloj,
Pardonon de pekoj,
Relevigon de karno kaj vivon eternan
Amen.

LA SIGNO DE LA KRUCO

En la nomo de la Patro kaj la Filo kaj la Spirito Sankta. Amen